Istället för att göra omfattande hemsida om allt jag inte kan, har jag valt att göra en betydligt kortare hemsida med det jag kan mycket bra. Kortfattat är det att hålla föredrag, bidra med tankar och idéer och att skapa motivation och att entusiasmera. De som har mer tid upptäcker med förvåning att jag är mycket analytisk och gillar siffror.

Vad kan du få?

Jag kan bidra med kunskaper i det mesta som rör relationer med människor i företag. Det vill säga hur man blir duktig på service, hur man motiverar sina anställda och hur man bygger upp sina relationer med media. Jag berättar också gärna om marknadsföring och hur man bygger varumärken.

Du väljer, en kick på en timma eller ett längre uppdrag!

Jag arbetar ofta som talare där jag tar upp och talar om olika ämnen för olika grupper. Jag har också längre uppdrag hos olika företag, då jag arbetar kontinuerligt och långsiktigt. Det kan innebära att jag verkar som stöd till ledningsgrupper, verkställande direktörer eller bolagsstyrelser någon gång i månaden.

Om inte alla tycker att mitt föredrag är bra, tar jag inte betalt.

Att lämna en kvalitetsgaranti är för mig en självklarhet och därför tar jag inte betalt om uppdragsgivaren inte är nöjd. Hittills har alla mina uppdragsgivare varit mycket nöjda eller nöjda.

Vad är unikt?

Det som utmärker mina framträdanden, och det som många av mina uppdragsgivare ofta kommenterar, är att den ständiga växlingen är verklig, tänkvärd och jätterolig. Andra vill också tillägga att det känns verkligt, som det var självupplevt och äkta. Jag får dessutom ofta kommenterar för mitt engagemang och farten i framställningarna. Och givetvis uppskattas det att jag inte tar upp tjusiga och krångliga teoretiska modeller.Reidar Svedahl
Av de som svarat har 96 procent tyckt att framträdande och innehåll var ”Bra eller Mycket bra” och inte en enda negativ, skriver högskolan i Kalmar.

Dessutom fick vi ett antal kommentarer av översvallande slag om dig.
Service · marknadsföring · motivation · motivera · PR · media · konferens · kick-off · föreläsare · föreläsning · talare · föredrag · kurs · utbildning · föredragshållare · serviceutbildning · idéer · idé · kvalitet · kvalitetsgaranti · Ryanair · SAS · styrelse · styrelseledamot · styrelseuppdrag · Reidar · Svedahl · varumärke · Informativa ·